Kopersbegeleiding

Samenwerken, communiceren en korte lijnen zijn de uitgangspunten voor de wijze waarop wij de kopersbegeleiding hanteren.

De klant staat centraal. Wij gaan voor een passend eindproduct. Visies wijzigen en wensenpakketten kunnen worden bijgesteld. Wij springen hierop in.

Alle activiteiten, die er toe leiden dat er een eindproduct komt, worden samen
gemaakt met een team bestaande uit onderaannemers, bouwpersoneel, projectleider, uitvoerder en kopersbegleider.  Periodiek is er overleg met de verschillende partijen en Bots Bouwgroep verzorgt de volledige coördinatie. 

De kopers worden ieder apart begeleid door onze kopersbegeleider. Hierdoor hebben de kopers één aanspreekpunt. Aan de modelleertafel kunnen eventuele wijzigingen inzichtelijk gemaakt worden, waardoor de koper meteen kan zien hoe de woning eruit gaat zien. Periodiek worden er kijkdagen georganiseerd en nieuwsbrieven verstuurd.

Wanneer het bouwproces afgerond is, wordt met de kopers een vooropname gedaan. De gehele woning wordt geïnspecteerd en eventuele onvolkomenheden worden genoteerd. Deze worden binnen de afgesproken tijd opgelost, waarna de oplevering kan plaats vinden.