Irenestraat / Mariastraat Zeilberg

Naar aanleiding van een vraag van het kerkbestuur is er initiatief genomen om een plan te ontwikkelen voor de Irenestraat / Mariastraat te Zeilberg.

Het plan

In het plan zijn woningen opgenomen voor starters en senioren. Het plan is nog een concept. Potentiële kopers kunnen zich melden en kunnen hun wensen aangeven. De basis ligt er, maar er zijn nog vele mogelijkheden welke individueel ingevuld kunnen worden. Men kan hierbij denken aan een dakkapel, aanbouw, etc. Het plan krijgt een groene uitstraling. 

Bestemmingplan

Er dient nog een bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. Dit duurt nog minimaal een half jaar en is mede afhankelijk of er bezwaren komen. 

Informatiebijeenkomst

Op maandag 17 juli 2017 is er in Den Draai te Zeilberg een informatiebijeenkomst gehouden. Hier zijn de plannen gepresenteerd. De bijeenkomst is goed bezocht.

 

Overzicht