Heuvelstraat te Deurne

Voor de locatie aan de Heuvelstraat te Deurne, waar nu de wasstraat is gevestigd en de aangrenzende woning, zijn we bezig om een nieuwbouwproject te ontwikkelen. Het plan omvat 15 woningen waaronder 11 patiowoningen en 4 rijtjeswoningen. Het plangebied wordt ontsloten vanaf de Heuvelstraat waarbij de rijwoningen direct aan de Heuvelstraat grenzen en de patiowoningen aan een nieuw te realiseren hof worden gesitueerd. Het hofje wordt voorzien van voldoende parkeerplaatsen en beschikt over diverse groenvoorzieningen. In overleg met de gemeente Deurne wordt de gewenste stedenbouwkundige / ruimtelijke samenhang en kwaliteit gewaarborgd.

Planning

Er dient een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd te worden. Hier zijn we reeds mee bezig. Dit is een lange procedure. We hopen dat het bestemmingsplan eind maart/ begin april 2020 definitief vastgesteld is. Medio maart 2020 gaan we de verkoop opstarten. 

 

 

Overzicht