De Hooghe Wedert

Nieuwbouw van een appartementencomplex in het centrum van Valkenswaard. Het complex bestaat uit 38 luxe appartementen.

De appartementen in De Hooghe Wedert variëren in opzet, ligging en formaat. Luxe, comfort en gebruiks-gemak gaan hand in hand met een hoogwaardig afwerkingsniveau. De Hooghe Wedert is klaar voor de toekomst: door implementatie van bijvoorbeeld Domotica systemen (optioneel) is levenslang woongenot voor elke bewoner gegarandeerd. Hiernaast staat De Hooghe Wedert voor innovatie, duurzaamheid en gepersonaliseerd wooncomfort. Zij geeft hier vorm aan door het integreren van milieuvriendelijke elementen (bijvoorbeeld van groene sedum daken) in de woonomgeving. Door het gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van klimaatbeheersing is optimaal woongenot gegarandeerd. Bewoners van De Hooghe Wedert kunnen gebruik maken van hun eigen veilige parkeerplaats en berging in de parkeergarage onder het complex.

De Hooghe Wedert: “Waar mensen en wensen samenkomen”

Opdrachtgever: WW3 Planontwikkeling
Bouwlocatie: Valkenswaard
Architect(en): Magry Arts Architecten BNA BV
Overzicht