Samenwerkingsverband medewerkers pool

Bijzondere Samenwerking in de Bouw
Zes aannemers uit Limburg en Brabant en Xelvin Bouw & Infra tekenen samenwerkingsverklaring!

Zes Limburgse en Brabantse bouwondernemers hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsverklaring met als doel het vormen van een pool van medewerkers die flexibel inzetbaar zijn op de projecten van de betrokken bedrijven.
De aangesloten aannemers zijn: Bouwmij Janssen uit Venray, Raedts Bouwbedrijf uit Venray, Janssen de Jong Bouw Zuid uit Son, Bots Bouwgroep uit Deurne, OnderhoudPlus uit Venlo en Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden. De coördinatie van de pool van medewerkers is in handen van Xelvin Bouw & Infra, een landelijk werkende intermediair in de sector Bouwnijverheid.

In eerste instantie zijn tussen Bouwmij Janssen, Raedts Bouwbedrijf en Xelvin Bouw & Infra de eerste gesprekken gevoerd over de behoefte om een pool van medewerkers te vormen die inzetbaar zijn op enerzijds nieuwbouwprojecten en anderzijds in de discipline service en onderhoud.  
De insteek is het behoud van flexibiliteit voor wat betreft de inzet enerzijds en borging van betrokkenheid en kwaliteit van de betrokken vakmannen in de bouw anderzijds.

Uiteindelijk hebben zich naast Bouwmij Janssen en Raedts Bouwbedrijf nog 4 andere ondernemingen in de bouwsector aangesloten bij dit initiatief vanuit een gezamenlijke behoefte om gebruik te kunnen maken van een flexibele schil en zich aan te kunnen passen aan de veranderende marktomstandigheden. Tegelijkertijd zal hier een hoge mate van betrokkenheid en borging van kennis en kwaliteit worden bereikt.

Door de vorming van een pool van medewerkers, met een dienstverband bij Xelvin Bouw & Infra, die voornamelijk zullen worden ingezet op projecten van de betrokken partijen wordt dit doel bereikt. Werknemers hebben een hoge mate van betrokkenheid binnen de pool, ontwikkelen hun kennis op de diverse projecten en zorgen, onder andere door de beschikbaarheid van diverse scholingsmogelijkheden, voor een constante kwaliteit op een hoog niveau.

Naast deze vorm van dienstverlening biedt de samenwerking ook de mogelijkheid om incidenteel eigen medewerkers van de aangesloten bouwondernemingen onderling uit te wisselen in het geval er een hiaat ontstaat in de planning van een van de bedrijven.

Al met al een mooi voorbeeld hoe partijen, soms ook concurrenten, de handen ineen slaan om kennis, kwaliteit en werkgelegenheid binnen een sector die het de afgelopen jaren niet makkelijk heeft gehad te waarborgen.