MVO

Bij Bots Bouwgroep staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. Daarom hebben wij op 20 september 2016 samen met een aantal bedrijven uit de regio een convenant ondertekend. Dit convenant omvat drie pijlers:

 1. het verduurzamen van de eigen organisatievoering, zowel qua beleid, processen als de uitvoering;
 2. het verbeteren van de prestaties van de eigen organisatie op sociaal en milieugebied;
 3. het gezamenlijk uitvoeren van minimaal één actie gericht op de verduurzaming van de Peel & Maas regio.


Voor meer informatie over het convenant zie de website van Will2sustain.

Wat is MVO?

MVO gaat om het vinden van een balans tussen de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) dimensies van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar stakeholders en de samenleving.

 • People
  Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel.
 • Planet
  Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? 

 • Profit
  Het doel is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Winst is daarbij een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen.

Wat doen we doen zoal aan MVO?

 • Bots Bouwgroep is zakenvriend van KWF
 • Er wordt zo veel mogelijk digitaal gewerkt, de doelstelling is paperless werken.
 • Op de werkplaats in Deurne zijn zonnenpanelen geplaatst.
 • De werkplaats in Deurne is voorzien van led verlichting.
 • Afvalscheiding.
 • Sponsoring van verschillende lokale verenigingen.
 • We zijn erkend leerbedrijf en bieden doorlopend stageplaatsen aan.