Energieneutraal bouwen

Het Europees beleid is erop gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie gebruiken. Door de Tweede Kamer is aangekondigd dat de bepaling van de energieprestatie verandert in het kader van de modernisering van de bouwregelgeving. Tot dit gereed is, kunnen de BENG-indicatoren bepaald worden uit de deelresultaten van de EPC berekeningen volgens NEN 7120. Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energie neutrale gebouwen (BENG) zijn.
In Nederland wordt de energieprestatie voor bijna-energie neutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

 

Hoe gaat Bots Bouwgroep hier mee om?

Duurzaamheid is van oudsher de balans vinden tussen People, Planet en Profit. Wanneer gekeken wordt naar duurzame woningen, en duurzaamheid in zijn geheel, zien we dat vaak de laatste twee, Planet en Profit, de meeste aandacht krijgen. In eerste instantie wordt gekeken naar de beperking van het energieverbruik en de emissies ter verlichting van het milieu en de portemonnee. Echter, daarnaast is wooncomfort minstens even belangrijk. Een woning waar de lucht gezond is, voldoende daglichttoetreding is en er mogelijkheden zijn om de woning flexibel in te delen, biedt meerwaarde. Dit verbetert de woonbeleving voor de bewoners op alle fronten; een goede leefomgeving bevordert de gezondheid en de energiebalans verlaagt de kosten.

Bots Bouwgroep werkt constant met haar team aan het verbeteren van de duurzaamheid van haar woningen vanuit People, Planet en Profit concept. Hierdoor is het voor ons mogelijk geweest door met kleine aanpassingen in ontwerp en uitvoering, tot een Qv-waarde van 0,15 te komen. Dit samen met onze ervaringen, die we reeds op diverse projecten opgedaan hebben, zijn verwerkt in het BENG-Concept. Een woning die nu al voldoet aan de duurzaamheidseisen van 2020.

Met het ontwerp wordt onder andere rekening gehouden met:

  • optimale verdeling tussen gevels en glas;
  • HSB wanden;
  • verwarming en tapwater;
  • ventilatie;
  • zonnestroom.

De eerste BENG-woningen van Bots zijn reeds opgeleverd: 2 woningen in het project Eijkhof te Liessel. Voor meer informatie zie ook de website podium duurzame gebouwen.

Nul op de meter woning

De volgende stap in het proces van verduurzamen is natuurlijk de woning met de NOM, nul op de meter, label. Ook hier is Bots Bouwgroep verder mee gegaan in ontwikkeling. Het eerste project met 29 NOM-woningen is reeds opgeleverd: Stiphout. Woningen zonder gasaansluitingen moeten een vanzelfsprekendheid worden. Hier liggen uitdagingen, maar zeker ook kansen! In de ontwerpfase moet er naar een aantal aspecten gekeken worden. Positionering van de woning in combinatie met de installatie mogelijkheden van de woning gaan de bijdrage leveren aan de woning van de toekomst.

Voor meer informatie over het BENG-concept of de NOM woning kunt u met ons contact opnemen.

Zie ook de website van de overheid over de beleidsregels.