MVO

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat om het vinden van een balans tussen de sociale (mensen), ecologische (planeet) en economische (winst) kanten van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar belanghebbenden en de samenleving.

  • Mensen
    Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen? Hoe gaat de organisatie met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als klanten, leveranciers en de samenleving als geheel.
  • Planeet
    Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? 

  • Winst
    Het doel is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Winst is daarbij een meervoudig begrip. Het gaat niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering en reputatie. Het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen.

Wat houdt MVO in voor ons?

We willen een betere wereld creëren voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit doen we op verschillende manieren. 

We zijn continu bezig om de producten die we maken zo duurzaam mogelijk te maken. We hebben onder andere een eigen houtskeletbouw woning ontwikkeld. 

Ook onze eigen bedrijfsvoering proberen we zo duurzaam mogeljik te doen. Er wordt zo veel mogelijk digitaal gewerkt, zodat er minder papierverspilling is. Ons bedrijfspand is zelfvoorzienend qua energie. Er liggen zonnepanelen op onze bedrijfshal en het kantoorpand is voorzien van een sedumdak. De bedrijfshal is voorzien van ledverlichting. Het nieuwe deel van de bedrijfshal is gasloos. De uitbreiding van het kantoor is gemaakt van restmaterialen. Ons afval wordt gescheiden afgevoerd.

Ook willen wij wat terug doen voor de samenleving. Martien Bots is een van de oprichters van Energyport Peelland en nog altijd zet hij zich hier dagelijks voor in. Energyport Peelland is een coöperatie welke als doelstelling heeft om regio De Peel omstreeks het jaar 2040 energieneutraal te maken. Meer weten over Energyport Peelland? Kijk op de site
Lokaal voelen we ons betrokken. We steunen diverse verenigingen. 
Tevens zijn we erkend leerbedrijf en bieden we doorlopend stageplaatsen aan. 

 

Al jaren dragen wij het KWF een bijzonder warm hart toe. Daarom zijn wij zakenvriend van KWF. Een bewuste keuze doordat naasten in het bedrijf en in de familie hiermee in aanraking zijn geweest. Het is ook volksziekte 1 en kan alleen met grootschalige hulp aangepakt worden. Graag dragen wij bij aan onderzoek tegen deze ziekte, zodat er kans is op meer genezing en betere kwaliteit van leven voor patiënten. Wil je meer weten over het Zakenvriendschap of onderzoek naar kanker? Kijk dan op de site. Steun ook het KWF!